fbpx

blr-o-headWycieczki objazdowe na Białoruś:

Oferta
Touroperator Impreza / Hotel od / do
Wybierz termin:
Kierunek:
od:
do:
Impreza/Hotel:
Liczba uczestników:
Wyżywienie:
Transport:
Typ oferty:
Typ oferty:
Typ oferty:

7 dniowa

1 dzień

wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Białoruś do Grodna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień:

śniadanie, zwiedzanie Grodna – dom Elizy Orzeszkowej, zabytkowa część miasta: kościoły, cerkwie, zamki. Bohatyrowicze - wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś potomkom bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej, odwiedziny mogiły Jana i Cecylii (ew. Korczyna, mogiły powstańców styczniowych). Żyrowice - prawosławny zespół klasztorny (Sanktuarium Maryjne). Przyjazd do Baranowicz wieczorem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

śniadanie, wyjazd do Miru – jeden z najwspanialszych zachowanych zamków (UNESCO) na Kresach, pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków. Przyjazd do Nowogródka, wizyta w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza. Odpoczynek nad Świtezią - jeziorem mitycznym opisanym w balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Rosną tu rzadkie i reliktowe rośliny. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień

śniadanie, przyjazd do Mińska – zwiedzanie stolicy Białorusi m.in.: Biblioteka Narodowa. Dom Abrampolskiego 1913 r., kościół św. Szymona i św. Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawny dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. Czas wolny. Powrót do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień

śniadanie, zwiedzanie Nieświeża – niegdyś siedziby rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięknym parkiem i jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła kryją prochy Radziwiłłów oraz siostry Jana III. Zwiedzanie posiadłości Radziwiłłów, kościoła farnego i zabytkowej części Nieświeża. Przejazd do Pińska, rejs statkiem po Pinie i Prypeci. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień

śniadanie, Pińsk - pierwsze wzmianki o Pińsku pochodzą z ruskiego latopisu z roku 1097, zaś dwieście lat później włączony został do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zwiedzanie miasta m.in.: Kościół i klasztor franciszkanów, Dom Kapuścińskiego. Wyjazd do Łahiszyna - Sanktuarium Maryjne – Matki Bożej Królowej Polesia. Przejazd do Motola - miasteczko, które zostało założone i obdarzone prawem Magdeburskim przez królową Bonę – zwiedzanie muzeum ziemi poleskiej połączone z występem zespołu folklorystycznego. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień

śniadanie, wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie Kosowa Poleskiego, miejsca związanego z Tadeuszem Kościuszko, krótki postój w Różanie - ruiny pałacu Sapiehów. Przekroczenie granicy. Na trasie przejazdu zorganizowana będzie przerwa na posiłek. Powrót do Polski ok. godz. 14.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.